privacy beleid

Papershop respecteert jouw privacy. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens en welk doel?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt zijn en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn. Wij gebruiken je gegevens om bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij je gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier eerst toestemming voor vragen.

Als je bij Papershop een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop op de hoogte te houden. In jouw Papershop account slaan we informatie op, zoals jouw naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer je een bestelling plaatst, of jouw Papershop account raadpleegt, worden je gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. Je kunt dit controleren via het slotje in de webbrowser en via de ‘s’ achter http in het webadres.

  

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor de online nieuwsbrief van Papershop. Hiermee verleen je Papershop toestemming om jouw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Papershop gebruikt deze opgeslagen informatie om je te informeren over nieuwe producten, activiteiten in de winkels, acties etc. Ook kan het voorkomen dat Papershop je per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening.

Vanzelfsprekend sta je geheel vrij om hiervan af te zien. Ook wordt de mogelijkheid geboden om jezelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je (na inschrijving) altijd afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail [email protected] of via een link in de nieuwsbrief.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • Fulfilment partner
  • Logistieke partners
  • Marketing dienstverlener
  • IT-dienstverlener
  • Development partner
  • Hosting partner

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.